La producció de la mel ha estat molt important a les terres mediterrànies des de l’antiguitat. Tradicionalment, ha estat substitutiva del sucre. El material dels bucs pot ser: suro, troncs o fibres teixides: vímet, canya, vidalba, palla de sisca o d’albellatge.