La conservació i restauració d’objectes etnològics ha d’entendre’s a partir d’unes pautes bàsiques d’actuació: el respecte a la peça i a les empremtes de l’ús quotidià que ens revelen la seua història i funcionalitat.