Els encordadors cadirers gasten molta bova per fer o renovar els seients. Retorcent les fulles per baix i dalt del bastidor de fusta de la cadira, s’aconsegueix un fort teixit de cordons, que es creuen perpendicularment, dibuixant 2 línies diagonals que formen una creu en el seient.