Ideari ofereix una varietat de serveis per satisfer les necessitats dels clients, ja siguen entitats públiques o privades. Un treball que es confecciona a la seua mida i que compta amb un equip de professionals i col·laboradors que garanteixen la seua qualitat.

Contacta amb nosaltres:  idearicoop@gmail.com   //   658376368   //   www.ideari.org