L’ús de les plantes es remunta a l’origen de la humanitat, si tenim en compte que depenem d’elles per a viure. L’alimentació, les medicines, la indumentària, el mobiliari, són, en molts casos, d’origen vegetal, però hi ha en qüestió unes plantes que, per la seua estructura interna, proporcionen fibres útils per a filar i teixir.