Una corda és un conjunt de fils retorts en una sola direcció. Quan es tenen 3 o 4 caps de fils s’han de colxar (retòrcer) per unir els fils. Es lliguen a l’extrem i amb càbia o gàbia (con de fusta tallat amb esquerdes laterals) es passen els fils per les ranures, i mentre el menador acciona la manovella, el filador s’aproxima a la roda en funcionament i es van torcent els fils, convertits en corda.