La pesca i la cacera són activitats d’aprovisionament que han acompanyat l’espècie humana des dels seus orígens, bé com activitat principal o secundària. Els utensilis emprats en molts casos han estat confeccionats amb fibres vegetals, que han permès unes formes útils per fer paranys i conservar en captivitat.