La llar, la casa, l’àmbit domèstic… forma part de la quotidianitat de cadascun de nosaltres. Tradicionalment, la casa ha sigut un espai senzill. Els objectes revelen unes maneres de viure, unes necessitats, i la confecció o adquisició d’aquests respon a l’existència d’uns materials o altres