Author Archive
Universalitat

Universalitat

L’ús de les plantes i, en concret, de les fibres vegetals, amb la cistelleria, és una universalitat al llarg del temps i l’espai de la humanitat.Les tècniques són universals; la cistelleria cordada, en espiral, trenada, teixida… es troben al llarg del món i utilitzades per a fer objectes similars.
Restauració

Restauració

La conservació i restauració d’objectes etnològics ha d’entendre’s a partir d’unes pautes bàsiques d’actuació: el respecte a la peça i a les empremtes de l’ús quotidià que ens revelen la seua història i funcionalitat.
"La Cueva de los Murcielagos"

«La Cueva de los Murcielagos»

L’ús de les plantes es remunta a l’origen de la humanitat, si tenim en compte que depenem d’elles per a viure. L’alimentació, les medicines, la indumentària, el mobiliari, són, en molts casos, d’origen vegetal, però hi ha en qüestió unes plantes que, per la seua estructura interna, proporcionen fibres útils per a filar i teixir....
L´Oli

L´Oli

Els objectes estan lligats a una activitat determinada. Cada dedicació té uns utensilis específics amb tipologies característiques. Per al treball agrícola trobem cistells per a recol·lectar o collir, transportar i emmagatzemar
Estar Per Casa

Estar Per Casa

La llar, la casa, l’àmbit domèstic… forma part de la quotidianitat de cadascun de nosaltres. Tradicionalment, la casa ha sigut un espai senzill. Els objectes revelen unes maneres de viure, unes necessitats, i la confecció o adquisició d’aquests respon a l’existència d’uns materials o altres
Qui Treballa L´espart Mai Es Veu Fart

Qui Treballa L´espart Mai Es Veu Fart

La Corda

La Corda

Una corda és un conjunt de fils retorts en una sola direcció. Quan es tenen 3 o 4 caps de fils s’han de colxar (retòrcer) per unir els fils. Es lliguen a l’extrem i amb càbia o gàbia (con de fusta tallat amb esquerdes laterals) es passen els fils per les ranures, i mentre el...
La Cistelleria del Pa

La Cistelleria del Pa

La cistelleria de la palla va unida a la història de l’alimentació: la cistelleria del pa. Hi ha sintonia entre contenidor i contingut, al llarg del cicle: per a pa, trobem cistells per a la sembra, ventar i conservar.
La Captura - Mar

La Captura – Mar

Són els mateixos pescadors els qui, els dies de mala mar o fora de temporada, es dediquen a elaborar les nanses. Hui en vies de substitució per materials de plàstic, les nanses són paranys enreixats de varetes vegetals. Segons la pesca, tenen formes distintes: varien al voltant d’una forma principal de recipient amb embut cap...
Buc

Buc

La producció de la mel ha estat molt important a les terres mediterrànies des de l’antiguitat. Tradicionalment, ha estat substitutiva del sucre. El material dels bucs pot ser: suro, troncs o fibres teixides: vímet, canya, vidalba, palla de sisca o d’albellatge.
La Captura

La Captura

La pesca i la cacera són activitats d’aprovisionament que han acompanyat l’espècie humana des dels seus orígens, bé com activitat principal o secundària. Els utensilis emprats en molts casos han estat confeccionats amb fibres vegetals, que han permès unes formes útils per fer paranys i conservar en captivitat.